ประวัติเกาะสีชัง

สีชัง อำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย แต่มีคำจำกัดความมากมายมหาศาลเช่นนี้ เพียงตำบลเล็กๆ ที่ชื่อว่า ท่าเทววงษ์ ห่างจากฝังอำเภอศรีราชา 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30  - 45 นาที  ขนาดพื้นที่ของเกาะมีความยาว 7.9 ตารางกิโลเมตร ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10000 กว่าคน /วัน ทั้งที่เป็นประชากรที่แท้จริง และประชากรแฝง ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา  เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ที่ดี ทำให้สมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ โดยในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)  โดยเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย ทำให้ชื่อสีชังเป็นที่ประทับพระราชหฤทัยมาตั้งแต่บัดนั้น  จวบจนถึงรัชสมัยของ พระองค์ พระโอรสเกิดประชวรขึ้น  เกาะสีชังจึงได้เป็นจุดหมายปลายทางแรกที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อให้พระราชโอรสมาพักผ่อนและรักษาพระองค์ 

การเดินทางไปเกาะสีชัง

รถรับส่งสาธารณะ

ขนส่งหมอชิตและเอกมัย มีรถกรุงเทพ – ศรีราชา สำหรับเดินทางมา เมื่อถึงศรีราชา ให้ลงที่โรบินสันและต่อรถตุ๊กๆ ไปที่ท่าเรือจรินทร์

รถตู้

สามารถขึ้นได้ที่ขนส่งหมอชิตและเอกมัย  ราคา 100-150 บาท เมื่อมาถึงศรีราชา ให้ลงที่โรบินสัน และต่อรถตุ๊กๆ ไปที่ท่าเรือจรินทร์

รถยนต์ส่วนตัว

แนะนำให้จอดรถที่เทศบาลศรีราชา (ฟรี) จากนั้นนั่งรถตุ๊กๆ มาลงที่ท่าเรือจรินทร์

เรือข้ามเกาะสีชัง ท่าเรือจรินทร์

เรือข้ามเกาะสีชัง ท่าเรือจรินทร์ ราคา 50 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ศรีราชา – เกาะสีชัง 07.00 -20.00 น.(ขาไป) ออกทุกชั่วโมง
เกาะสีชัง – ศรีราชา 06.00 – 19.00 น.(ขากลับ) ออกทุกชั่วโมง

การเดินทางภายในเกาะสีชัง

รถมอเตอร์ไซค์เช่า

นักท่องเที่ยวนิยมรถมอเตอร์ไซค์เช่า

  • ราคา 250 บาทต่อวัน หากคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละ 80 บาท

  • ค้างคืน ราคา 300 บาท

รถสกายแล็บ

นักท่องเที่ยวนิยมใช้รถสกายแล็บ สามารถนั่งได้ 6 คน ค่านำเที่ยวชมเกาะ 250 บาท ไปจุดสำคัญ 5 จุด บนเกาะ (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่องเขาขาด หลักศิลาจารึก หาดถ้ำพัง) แต่ในแต่ละจุดนั้นคนขับจะส่งเราลง แล้วให้เราไปเดินชมสถานที่ เมื่อจะเดินทางต่อให้โทรติดต่อรถสกายแล็บจะกลับมาพาเราไปเที่ยวจนครบทั้ง 5 จุด

มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไป

มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไป ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 20 – 80 บาท แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล